Urząd probierczy, cechowanie, prawo probiercze w Polsce – wyjaśniamy terminy

SILVEXCRAFT

Tworzysz biżuterię z metali szlachetnych i chcesz ją sprzedawać?… Dlatego szukasz informacji na temat urzędu probierczego i zasad cechowania. Dobrze się składa, bo w tym artykule zdobędziesz niezbędną wiedzę o tym, kiedy trzeba zgłosić swoje wyroby do cechowania, a kiedy nie, o innych wymogach, by je sprzedawać na polskim rynku oraz o kontrolach probierczych – że nie trzeba się ich bać.

Co to jest probiernictwo?

Probiernictwo jest badaniem wyrobów z metali szlachetnych (w tym biżuterii) oraz znakowaniem ich cechami probierczymi zgodnie z wynikami tych badań. Czynią to urzędy probiercze zgodnie z przepisami ustawy z 1 kwietnia 2011 r. Prawo probiercze (tekst ujednolicony: Dz. U. z 2019 r., poz. 129).

Z probiernictwem są ściśle związane takie pojęcia jak: metale szlachetne i ich stopy, cechy probiercze, próby srebra czy próby złota oraz urzędy probiercze. Z nimi zaznajomisz się, czytając artykuł Cechowanie a próby srebra i złota – symbole jakości i klasy biżuterii.

W tym artykule poszerzamy temat urzędów i obowiązków probierczych.

Kiedy jest obowiązek zgłosić swoje wyroby do oznaczenia cechą probierczą?

Niżej opisane przepisy są aktualne na dzień 5 września 2019 r.

Jeśli tworzysz gotową biżuterię i chcesz ją sprzedawać na terenie Polski, to masz obowiązek zgłosić do urzędowego ocechowania te produkty, w których wszystkie części wyrobu wykonane z metalu szlachetnego ważą łącznie:

 • 5 g lub więcej dla stopów srebra,
 • 1 g lub więcej dla stopów złota i platyny.

Możesz je zawieźć lub wysłać do dowolnie wybranego urzędu probierczego w kraju (gdzie się znajdują urzędy patrz niżej).

Uwaga! Przygotowując biżuterię do dostarczenia do urzędu, warto wcześniej zadzwonić i dopytać, jaką metodą będzie badana – by nie uległa zniszczeniu.

 • Biżuterię w parach jak kolczyki urząd traktuje jako 2 sztuki – każdy waży i cechuje się osobno.
 • Nie ma znaczenia, czy zgłaszasz wyroby przed złoceniem (rodowaniem) czy po.

Zawieszka łącznik – znak nieskończoności

SPRAWDŹ

Szczegółowe zasady zgłaszania wyrobów do ocechowania znajdziesz na stronie Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie: Badanie i oznaczanie wyrobów w urzędach”.

W przypadkach szczególnych i nietypowych wskazane jest skontaktować się bezpośrednio z najbliższym urzędem probierczym.
Na przykład w niektórych urzędach można zgłosić wyroby przed zakuciem kryształów czy kamieni, w innych trzeba te kamienie przynieść do wglądu, a w jeszcze innych produkty muszą być kompletne.

Zatem nie musisz zgłaszać swoich wyrobów, jeśli ich waga nie przekracza w.w. norm. Cechowanie nie jest obowiązkowe również dla m. in. surowców i półproduktów jubilerskich.

Czy trzeba nabijać znacznik próby metalu na biżuterię, która nie podlega cechowaniu?

Odpowiedź brzmi: nie ma obowiązku nabijać znacznika próby metalu (wyjaśnienie pojęcia próby i jej rodzajów znajdziesz w artykule „Cechowanie a próby srebra i złota – symbole jakości i klasy biżuterii”).
Kiedy sprzedajesz biżuterię, warto jednak samodzielnie oznaczyć swoje wyroby znakiem próby metalu szlachetnego, np. w przypadku srebra – próba 925– to cenna informacja dla klienta, a wiarygodność Twojej marki wzrasta. No i oczywiście musisz oznaczyć je imiennikiem. Co to jest imiennik? Czytaj dalej i obejrzyj film Czy twórca biżuterii musi znakować cechą i próbą swoją biżuterię?

Firma SILVEXCRAFT jako producent z ponad 35 – letnim doświadczeniem
produkuje
półfabrykaty do biżuterii, których większość oznacza sygnaturą prób:
wyroby ze srebra – 925 i 999 oraz wyroby ze złota – 585 i 333.

Uwaga! Zanim zgłosisz swoje wyroby do oznaczenia w urzędzie probierczym – najpierw jednak musisz mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą oraz zarejestrowany znak imienny (imiennik).

A co to jest znak imienny?

Znak imienny, inaczej imiennik to indywidualny znak rozpoznawczy, identyfikujący Cię jako wytwórcę biżuterii.

Tylko urzędy probiercze mają kompetencje, by prowadzić rejestr znaków imiennych.

1. Projekt swojego imiennika musisz zgłosić do rejestracji bezpośrednio do organu probierczego, właściwego wg Twojej siedziby jako przedsiębiorcy (jeśli handlujesz swoimi wyrobami jubilerskimi i prowadzisz działalność gospodarczą) – czyli Okręgowego Urzędu Probierczego w Warszawie lub Krakowie (tylko te 2 urzędy rejestrują imienniki). Na stronach www okręgowych urzędów w Warszawie i Krakowie znajdziesz informacje o rejonizacji (patrz: Rejestr znaków imiennych)

 • Nie musisz mieć imiennika (ale możesz), jeśli nie wprowadzasz na rynek swoich dzieł.
 • Na stronach internetowych urzędów w Warszawie i Krakowie są druki wniosku i informacje na temat rejestracji znaku imiennego. Opłata za rejestrację imiennika wynosi 180 zł z góry. Do wniosku wymagane jest dołączenie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
 • Wniosek o rejestrację wraz z odbitką znaku imiennego i dokumentami możesz złożyć osobiście w urzędzie okręgowym lub zamiejscowym wraz
  z opłatą lub wysłać pocztą bezpośrednio do Wydziału Nadzoru OUP – Kraków lub OUP – Warszawa. Wnioski złożone z wydziałach zamiejscowych są przesyłane do właściwego okręgowego urzędu.

2. Każdy imiennik w rejestrze musi być inny – nie mogą się powtórzyć 2 takie same. Dlatego dopiero po zaakceptowaniu i zarejestrowaniu Twojego imiennika możesz się nim posługiwać.

silvexcraft

Imiennik na biżuterii
można porównać do podpisu.
Identyfikuje on
wytwórcę wyrobu jubilerskiego
lub podmiot zagraniczny wprowadzający biżuterię do obrotu.

Znak imienny i znacznik próby metalu są istotne z punktu widzenia klienta, gdyż w przypadku reklamacji wiadomo do kogo się zgłosić. Sygnowanie wyrobów imiennikiem jest zabezpieczeniem dla Ciebie w razie kontroli z urzędu probierczego (o kontroli probierczej przeczytasz dalej).

silvexcraft

3. Wraz z imiennikiem warto zaprojektować własny znak firmowy (zawierający
w sobie znak imienny).

Gotową biżuterię SILVEXCRAFT oraz marki GIORRE
sygnujemy znakiem imiennym
„MW*”.

Nasz znak imienny MW* jest zarejestrowany w urzędzie probierczym. Są to inicjały imienia i nazwiska wytwórcy biżuterii – Marii Wójcik. Znak firmowy GIORRE, zawierający w sobie imiennik MW*, nie wymaga żadnych weryfikacji ani rejestracji.

Polskie urzędy probiercze

Nad realizacją wymogów tego prawa czuwają 2 główne okręgowe urzędy oraz wydziały zamiejscowe, które im podlegają:

Okręgowy Urząd Probierczy Warszawa (W):

 • Urząd Probierczy Białystok (A)
 • Urząd Probierczy Bydgoszcz (B)
 • Urząd Probierczy Gdańsk (G)
 • Urząd Probierczy Łódź (Ł)

Okręgowy Urząd Probierczy Kraków (K):

 • Urząd Probierczy Częstochowa (Z)
 • Urząd Probierczy Chorzów (H)
 • Urząd Probierczy Poznań (P)
 • Urząd Probierczy Wrocław (V)

Oznaczenie literowe, znajdujące się przy urzędach to inicjał konkretnego urzędu, który cechuje zlecone mu wyroby biżuteryjne i ten inicjał widnieje na oznakowanym produkcie w obrębie znaku cechy (spójrz obok na grafikę cech).

Cechy probiercze w Polsce – oznaczenia graficzne

Od 7 maja 2012 r. w Polsce stosuje się nowe prawnie chronione znaki graficzne cech probierczych produktów wykonanych z 4 metali szlachetnych: palladu, platyny, złota i srebra.

Wzór cechy z próbą widniejący na produkcie upewni Cię,
z jakiej jakości i klasy kruszcu jest biżuteria,
którą kupujesz.

Oznaczenie cechą jest również bardzo istotne dla klientów, którzy są uczuleni na niektóre metale szlachetne lub domieszki w stopie, np. nikiel. Próby srebra stosowane w jubilerstwie: próba 925 i próba 999 nie powinny uczulać, gdyż nie powinny zawierać niklu. Ale na rynku jest wielu nieuczciwych wytwórców biżuterii, którzy dodają nikiel do stopu, aby łatwiej uzyskać połysk i nadal znakują swoje wyroby próbą 925.

 

Z naszych półfabrykatów do wyrobu biżuterii ze srebra bez dodatku niklu
stworzysz biżuterię, która nie uczuli Twoich klientów,
dzięki czemu unikniesz reklamacji,
a wiarygodność Twoich wyrobów i marki wzrośnie.

Silvexcraft

Jakie są opłaty za podstawowe czynności probiercze?

Ceny są ustawowo ustalone, takie same w każdym urzędzie. Cennik podstawowych czynności probierczych (za rok 2018, pod tabelą jest link do cennika w UP w Warszawie):

Wpis Twojego znaku imiennego do rejestru 180 zł 180 zł
Jeśli zgłaszasz do badania nowo wytworzone wyroby niezależnie od metody badania (za każdy gram)

Złoto, platyna, pallad

1,27 zł

Srebro

0,12 zł

Jeśli zgłaszasz chęć oznaczenia biżuterii imiennikiem i sygnaturą próby (za każdy umieszczony znak):

Metodą mechaniczną

0,70 zł

Metodą laserową

1,20 zł

Jeśli chcesz oznaczyć cechą probierczą wyrób (za każdą oznaczoną sztukę biżuterii) 1,20 zł

Ceny pozostałych czynności probierczych znajdziesz na stronie OUP – Warszawa: „Cennik czynności probierczych”.

Kontrole probiercze

Jako wytwórca biżuterii albo podmiot wprowadzający ją do handlu na rynku polskim, jesteś obowiązany stosować się do polskiego prawa probierczego i możesz się spodziewać kontroli. Kontrola dotyczy też lombardów, komisów czy wystawców biżuterii z metali szlachetnych na stoiskach czy na różnych imprezach wystawienniczych jak targi.

Kontrole takie przeprowadzają urzędnicy na podstawie ustawy Prawo Probiercze oraz przepisów Prawa przedsiębiorców i innych, np. m. in. Kodeksu postępowania administracyjnego czy Kodeksu Cywilnego.
Nie musisz obawiać się kontroli probierczej, jeśli zastosujesz się do tych przepisów.

Uwaga! Organ kontroli powinien zawiadomić przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli (na podstawie Art. 48 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Podsumujmy jakich obowiązków musisz dopełnić, by czuć się spokojnie:

 1. Na każdym wyrobie, który wprowadzasz na rynek do obrotu musi widnieć Twój znak imienny.

 2. Ocechowany (lub posiadający świadectwo badania) musi być każdy wyrób, który waży:

  • 5 g lub więcej (srebro),

  • 1 g lub więcej (złoto, platyna).

 1. Do każdego sprzedawanego wyrobu musi być dołączona metka z informacją o próbie oraz o masie części wykonanych ze stopu metalu szlachetnego.

Jak się przygotować do kontroli i o jej przebiegu dowiesz się ze strony OUP w Warszawie: „Kontrole probiercze”.

Zawieszka blaszka z kółkiem – do grawerowania

SPRAWDŹ

Cechy probiercze tzw. „konwencyjne” oraz cechy wynikające z umów międzynarodowych

W niektórych państwach nie ma obowiązku cechowania biżuterii, bo nie jest to prawnie uregulowane. W Polsce, a także w Rosji, Ukrainie, Białorusi jest to obowiązkowe.

Wiele państw (szczególnie w obszarze Unii Europejskiej, w tym Polska) podpisało porozumienia i umowy, by ułatwić międzypaństwowy przepływu wyrobów z metali szlachetnych. Państwa te prowadzą także współpracę zagraniczną w tej dziedzinie.
Z tego powodu, by handlować biżuterią na terytorium Polski, wyroby jubilerskie muszą mieć polskie cechy probiercze lub te wynikające z umów międzynarodowych. Jeśli chcesz poznać grafikę międzynarodowych cech, zajrzyj na stronę OUP – Warszawa: „Cechy konwencyjne.

Jedną z takich umów jest „Konwencja o Kontroli i Cechowaniu Wyrobów z Metali Szlachetnych”. Jej przepisy upoważniają kraje, które podpisały Konwencję do posługiwania się wspólną cecha probierczą, która ma wzór wagi. Polska jest członkiem tej Konwencji od 2005 r.

Kolejne porozumienia dotyczą uznawania na terytorium RP cech probierczych, które dopuszczają do obrotu biżuterię w państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Republice Turcji. Więcej informacji o tym znajdziesz na stronie urzędu w Warszawie: Współpraca międzynarodowa.

Baza łańcuszkowa typu Ankier 2-elementowa

SPRAWDŹ

Uwaga! Biżuteria srebrna i złota cieszy się niezmiennie dużą popularnością. Nie umyka to uwadze fałszerzy. Na rynku jest wiele podróbek srebrnej biżuterii, a także półfabrykatów srebrnych, oznaczonych cyframi 925. Takie sygnowanie nie daje gwarancji jakości, tym bardziej, że nie ma obowiązku cechowania półfabrykatów z metali szlachetnych.

Stąd też należy zachować dużą ostrożność w wyborze sklepu czy hurtowni i kupować od zaufanych dostawców.

Tworzysz piękną biżuterię i zależy Ci na tym, by mieć pewność, że półprodukty do wyrobu biżuterii są „pewne”….

…właśnie dlatego jako producent z ponad 35 – letnim doświadczeniem,
hurtownia półfabrykatów do wyrobu biżuterii oraz zarazem sklep internetowy
dbamy o Twoje zadowolenie,
oferując elementy i gotowe wyroby
z najwyższych prób srebra 925 i 999
oraz złota 585 i 333.

💗 Zapraszamy również:
Instagram: 👉  @jewelry.findings
Facebook: 👉  925CRAFT Polska półfabrykaty jubilerskie
👉  Centrum Szkoleń Jubilerskich 925CRAFT

Youtube:    👉  DIY WITH 925CRAFT
Pinterest:   👉  925CRAFT
Tik Tok: 👉925CRAFT (@925craft)

Dołącz do naszej grupy zrzeszającej twórców biżuterii: 👉  Making jewellery with 925CRAFT