BADANIE GRUBOŚCI POWŁOKI GALWANICZNEJ

Fluorescencja rentgenowska to czuła metoda analityczna do określania koncentracji pierwiastków w próbce. Jest obecnie najczęściej stosowaną techniką w badaniach nieniszczących. Znajduje szerokie zastosowanie ze względu na szybkość analizy i brak konieczności przygotowania próbek. Urządzenie wykorzystuje wiązkę promieni rentgenowskich, która nie wpływa w żaden sposób na badany materiał. Urządzenie umożliwia badanie substancji w stanie litym, proszku oraz roztworu. Ograniczeniem jest wielkość badanego przedmiotu, co w przypadku biżuterii nie ma w praktyce znaczenia. Natomiast minimalny wymiar powinien przekraczać 1mm w średnicy. W ramach wykorzystywanego przez nas spektrometru fluorescencyjnego możliwe jest badanie grubości powłok galwanicznych złota, srebra i rodu oraz badanie składu pierwiastkowego próbki, dzięki czemu klient jest świadomy jaki produkt otrzymuje. Wykonane pomiary charakteryzują się bardzo wysoką dokładnością, daje to pewność i powtarzalność wyników. Możliwe jest wykonanie następujących pomiarów:

  • Badanie grubości powłoki złota na dowolnym metalu (obejmuje to 24 pierwiastki)
  • Badanie grubości powłoki rodu na stopach srebra
  • Badanie grubości powłoki srebrnej na stopie metali (obejmuje 12 pierwiastków)
  • Badanie składu stopowego biżuterii złotej,
  • Badanie składu stopowego biżuterii srebrnej,
  • Badanie składu stopowego biżuterii tytanowej,
  • Badanie składu stopowego biżuterii platynowej.

Posiadany przez nas sprzęt umożliwia również badanie próby złota i srebra, określenie składu procentowego 24 pierwiastków w stopie. Dzięki temu nie ogranicza to naszych możliwości jedynie do badania biżuterii. Dobrym przykładem w przypadku określania składu stopowego będzie badanie granulatu złotego bądź srebrnego, który można przeciąć i zbadać jego wewnętrzny skład. Szczególnie ważną informacją będzie z pewnością koncentracja pierwiastków uznawanych z zanieczyszczenia. W przypadku badania przedmiotów, których nie chcemy uszkodzić należy pamiętać, że zewnętrzna warstwa biżuterii bądź monet, z jaką można się spotkać na rynku, często będzie wytrawiana bądź poddawana innym procesom obróbki, co może zawyżyć próbę materiału w badaniu. Każdorazowo powinno się skonsultować, jakie dane chcą Państwo uzyskać, jak je zinterpretować i jaka metoda pomiaru będzie do tego najskuteczniejsza.