Ze względu na zmianę technologii produkcji jakość polerowania oferowanych przez nas produktów znacznie wzrosła. W związku z tą zmianą ceny niektórych produktów uległy kilkuprocentowej podwyżce.