Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy SILVEX Maria Wójcik”

Nazwa Programu: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Nazwa Działania: Działanie 6.1 Paszport do eksportu
Tytuł projektu: „Wdrożenie Planu rozwoju eksportu firmy SILVEX Maria Wójcik”

Okres realizacji: 01/12/2011-30/04/2013

 Cel projektu: 

Głównym celem przedmiotowego projektu jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy SILVEX Maria Wójcik na rynku międzynarodowym poprzez podjęcie działań zmierzających do zwiększenia udziału eksportu w ogólnej sprzedaży firmy. Cel realizowany jest poprzez wdrożenie opracowanego w 2010 roku Planu rozwoju eksportu firmy SILVEX Maria Wójcik.