Drodzy Klienci,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.06.2010 roku firma SILVEX Maria Wójcik zawarła z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie na realizację Projektu pn. “Opracowanie Planu Rozwoju Eksportu Firmy SILVEX Maria Wójcik”. Okres realizacji Projektu: 08.06.2010 – 08.12.2010.

Całkowita wartość projektu wynosi 12 500,00 zł, kwota dofinansowania – 10 000,00 zł. Dofinansowanie Projektu zostało udzielone w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu – Etap I, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Pozdrawiamy Serdecznie,

SILVEXCRAFT