Pancerka


     

Łańcuszek metraż - typu Pancerka, srebro AG 925
PDS 35 1,1 mm


Łańcuszek metraż - typu Pancerka*srebro AG 925*PDS 35 1,1 mm
srebro próby 925

Od: 54,44 zł / 13.500g (5 szt.)

Dostępna duża ilość

Łańcuszek metraż - typu Pancerka, srebro AG 925
PDD 70 2,4 mm


PDD  70
srebro 925

Od: 39,91 zł / 10g

Dostępna duża ilość

Łańcuszek metraż - typu Pancerka, srebro AG 925
PD 40 1,35 mm


Łańcuszek metraż - typu Pancerka*srebro AG 925*PD 40 1,35 mm
srebro próby 925

Od: 17,20 zł / 4.450g (1 szt.)

Dostępna duża ilość

Łańcuszek metraż - typu Pancerka, srebro AG 925
PD 50 1,85 mm


Łańcuszek metraż - typu Pancerka*srebro AG 925*PD 50 1,85 mm
srebro próby 925

Od: 24,31 zł / 6.450g (1 szt.)

Dostępna duża ilość

Łańcuszek metraż - typu Pancerka, srebro AG 925
PD 70 2,5 mm


Łańcuszek metraż - typu Pancerka*srebro AG 925*PD 70 2,5 mm
ze srebra próby 925

Od: 35,13 zł / 9.320g (1 szt.)

Dostępna duża ilość

Łańcuszek metraż - typu Pancerka, srebro AG 925
PD 80 6L 3 mm


Łańcuszek metraż - typu Pancerka*srebro AG 925*PD 80 6L 3 mm
srebro próby 925

Od: 37,70 zł / 13.800g (1 szt.)

Dostępna duża ilość

Łańcuszek metraż - typu Pancerka, srebro AG 925
PD 100 6L 3,4 mm


Łańcuszek metraż - typu Pancerka*srebro AG 925*PD 100 6L 3,4 mm
ze srebra próby 925

Od: 61,80 zł / 16.100g (1 szt.)

Dostępna duża ilość

Łańcuszek metraż - typu Pancerka, srebro AG 925
PD 120 6L 4,2 mm


Łańcuszek metraż - typu Pancerka*srebro AG 925*PD 120 6L 4,2 mm
ze srebra próby 925

Od: 92,73 zł / 24.600g (1 szt.)

Dostępna duża ilość

Łańcuszek metraż - typu Pancerka, srebro AG 925
PD 140 6L 5,2 mm


Łańcuszek metraż - typu Pancerka*srebro AG 925*PD 140 6L 5,2 mm
srebro próby 925

Od: 137,20 zł / 36.400g (1 szt.)

Dostępna duża ilość