POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Strona internetowa www.silvexcraft.eu firmy SILVEXCRAFT Sp. z o.o. Sp. k. przykłada najwyższą wagę do ochrony prywatności swoich klientów w kwestii przekazywania danych osobowych do działu kontaktu z klientem, którego działalność jest zgodna z Zasadami zachowania poufności danych firmy Silvexcraft.

 

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe, które klienci przekazują do działu kontaktu z klientem, pozyskujemy poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.silvexcraft.eu
Możemy także gromadzić dane osobowe z innych źródeł, zarówno w obrębie firmy Silvexcraft, jak i poza nią.

 

Jakie dane osobowe są przez nas zbierane?

Gromadzimy następujące dane: imię, nazwisko, adres, miejscowość, region/województwo, kod pocztowy, kraj, adres e-mail, numer telefonu. Dane te przekazywane są poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.silvexcraft.eu

 

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe?

Dane osobowe pozyskiwane poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie www.silvexcraft.eu wykorzystywane są w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika dotyczące materiałów handlowych lub kontaktu.

 

W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Dział kontaktu z klientem podejmuje stosowne kroki mające na celu ochronę danych osobowych przed możliwością ich utraty, modyfikacji i sfałszowania oraz przed nieuprawnionym dostępem lub nieuprawnionym ujawnieniem przez jakąkolwiek stronę zarówno w obrębie firmy Silvexcraft, jak i poza nią. Dla przykładu, dane te są przechowywane w bazie danych, do której dostęp wymaga autoryzacji oraz hasła znajdujących się za zaporą bezpieczeństwa.

 

Czy ujawniamy gromadzone przez nas dane osobowe?

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w przypadku, gdy takie dane potrzebne są w celu udzielenia odpowiedzi na jego zapytanie oraz wypełnienie celów przewidzianych w formularzu kontaktowym dostępnym na stronie www.silvexcraft.eu. W każdym przypadku dane te zostaną ujawnione wyłącznie podmiotom posiadającym uzasadniony cel biznesowy. Niezależnie od powyższych postanowień na temat ujawniania danych osobowych, nasza firma ujawni takie informacje w przypadkach wymaganych lub dozwolonych na mocy obowiązujących przepisów prawa lub w sposób zgodny z przepisami firmy.

 

Jak uzyskać dostęp do swoich informacji osobowych?

Po właściwym potwierdzeniu tożsamości każdy użytkownik uzyska dostęp do swoich danych w określonym zakresie oraz możliwość ich aktualizacji.